facebook-ikon​  youtube-ikon  instagram-ikon

facebook-ikon​  youtube-ikon  instagram-ikon

Asmild Plantecenters Persondatapolitik – Vi passer godt på dine oplysninger

Her kan du læse om Asmild Plantecenters politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, i forbindelse med din kontakt med Asmild Plantecenter. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, (i) hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, (ii) hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger (iii) i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter, samt (iv) dine rettigheder i den forbindelse.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige i Asmild Plantecenter, som er Leif Bonde. Du er velkommen til, at tag gerne fat i ham personligt eller skriv en mail til Asmildplantecenter@mail.dk.

Hvornår sker indsamlingen af persondata og hvilke oplysninger indsamles:Når du bruger vores hjemmeside og når du selv udleverer oplysninger til Asmild Plantecenters brug, accepterer du, at den persondata, der bliver overleveret til Asmild Plantecenter, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer. Det skal fremhæves at der kun indsamles data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til virksomhedens formål og virke og at der ikke indsamles personfølsomme oplysninger. De indsamlede og behandlede oplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Hjemmeside:

Når du besøger vores hjemmeside, www.asmildplantecenter.dk, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre Asmild Plantecenters indhold på hjemmesiden og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden.

Asmild Plantecenter indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

- Et unikt ID
- tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
- dit IP-nummer
- geografisk placering
- samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Ved brug af tjenester på Asmild Plantecenters hjemmeside, vil du ligeledes kunne blive præsenteret for indsamling af dine personoplysninger såfremt, at du aktivt afgiver personlige oplysninger. Dette kan være ved, at du indsender kundeudtalelser, bestiller via kontaktformular, anmoder om at Asmild Plantecenter kontakter dig m.m. Her vil typisk blive indsamlet og behandlet følgende oplysninger om dig:

- Navn
- Adresse
- E-mail adresse
- telefonnummer

Levering af planteskolens ydelser:

I Asmild Plantecenter indsamles oplysningerne om dig eller dine kære, desuden fysisk i butikken, pr. telefon eller ved e-mail i forbindelse med ordrebehandling, konkurrencer og servicering.

For Erhvervs- og privatklienter behandler vi følgende oplysninger for at kunne levere de ønskede ydelser til dig, din virksomhed eller dine kære:

- Navn
- Adresse
- Telefonnummer

Du vil altid blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler oplysninger om dig. Såfremt vi indhenter oplysninger, der efter databeskyttelseslovgivningen kræver samtykke fra dig, vil vi på samme tid indhente dit udtrykkelige samtykke.

Øvrige personer
Såfremt du måtte optræde som den heldige modtager af blomster eller andet fra os, bestilt af en af dine kære eller din arbejdsgiver, behandler vi de oplysninger, som fremgår af ordrebestillingen. Det vil typisk være oplysninger om dit navn og adresse eller andre typer af personoplysninger.

Såfremt du har deltaget i et kursus, foreningsaften eller lignende hos os, vil vi behandle oplysninger om dit navn, din e-mail adresse samt evt. arbejdsplads.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, hvorvidt vi skal oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger. I nogle tilfælde vil vi ikke have en pligt til at underrette dig – det kan fx være, at (i) en sådan underretning vil være i strid med vores tavshedsforpligtelse, at (ii) den vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats af os som dataansvarlig, eller at (iii) den vil hindre opfyldelse af formålene med behandlingen.

Såfremt vi vurderer, at vi har en oplysningsforpligtelse overfor dig, vil du blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler oplysninger om dig.

Hvorfor indsamler Asmild Plantecenter dine oplysninger?
​Asmild Plantecenter indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre rådgivning til dig, levere en tjeneste til dig og de services du har efterspurgt. Herudover indsamles dine oplysninger, hvis du tilmelder dig ønskede faciliteter, arrangementer m.m. og for at Asmild Plantecenter kan fremsende oplysninger vedrørende vores virksomheds tjenester. Vi bruger selvfølgelig oplysningerne til at behandle din bestilling/ordre eller anden services/rådgivning du har efterspurgt. I visse tilfælde kan vi også dele data med virksomheder som vi samarbejder med, også kaldet tredjepart, for at kunne behandle din bestilling. Dette er behandlet længere nede.

Herudover indsamler Asmild Plantecenter dine personoplysninger til internt brug. Blandt andet markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os.

Husk du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker, at modtage nogen form for henvendelser fra os.


​På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
​Når vi leverer en ydelse til dig, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af vores leveringsforpligtelse overfor dig.

Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Såfremt det kan være nødvendigt, at vi behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig, som kræver dit samtykke, indhenter vi dette. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?
​Asmild Plantecenter videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger til tredjeparter, når det er nødvendigt for at levere vores ydelser og services til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

Når det er nødvendigt at videregive eller overlade dine oplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver eller overlader dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Dine personoplysninger vil derfor i nogle tilfælde blive overladt til tredjeparter. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver eller overlader vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

-Databehandlere (softwareleverandører, wesites hosting samt leverandører af administrationsydelser). Asmild Plantecenters hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører som er Dana Web A/S, Herlev Hovedgade 201B, 2730 Herlev.

- Virksomheder fx euroflorist som vi samarbejder med, for at kunne behandle din bestilling, dette sker for eksempel når du laver en bestilling gennem os der skal leveres i en anden landsdel.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående parters eventuelle overtrædelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Dine personoplysninger videregives ikke til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet om og accepteret dette.

Opbevaring af personoplysninger
Asmild Plantecenter opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Oplysningerne opbevares aldring længere end i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når der ikke længere er et sagligt formål med opbevaringen af oplysningerne.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen, om oplysningerne er givet i henhold til kontrakt eller samtykke og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes, da denne spænder bredt. Men som eksempel vil ordresedler og oplysningerne herpå blive slettet når ordren er leveret og betalt.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret løbende.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Asmild Plantecenter bestræber sig altid på bedst mulig vis, at beskytte dine personoplysninger. Asmild Plantecenter har derfor truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

Virksomhedens data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

Sker der brud på sikkerheden, vil Datatilsynet bliver underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil du i tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, blive underrettet om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder – ret til indsigt
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

-Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som Asmild Plantecenter behandler om dig.

-Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.

-Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.

-Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.

-Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

- Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via asmildplantecenter@mail.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på asmildplantecenter@mail.dk. Asmild Plantecenter har 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning.

Klage til datatilsynet
​Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Kundeudtalelser
​Benytter du dig af muligheden for at skrive kundeudtalelser på Asmild Plantecenters hjemmeside eller skrive meddelelser, kundeudtalelser, anbefalinger m.m. på vores Facebookside eller lignende, skal du være opmærksom på vores disclaimer. Enhver meddelelse, som du vælger at sende online, vil være tilgængelig for alle med adgang til det pågældende forum, og Asmild Plantecenter påtager sig ikke nogen forpligtelser i den forbindelse. Benyttes Asmild Plantecenters Facebookside skal du være opmærksom på at det er Facebook's persondatapolitik der er den gældende.

Brug af Cookies
​Asmild Plantecenters hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil, smartphone, iPad eller hvad du bruger når du surfer på nettet, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Tredjeparts websites
​Vores website kan indeholde links til andre websites. Vi har ingen indflydelse på disse sites og kan ikke garantere at virksomhederne behandler data lige så sikkert som vi gør. Vi anbefaler at du først læser deres Privatlivspolitik/persondatapolitik inden du bruger dem ligesom det anbefales med sociale medier som Facebook og Instragram, som Asmild Plantecenter også benytter.

Regler
​De regler der gælder for dine personoplysninger findes nedenfor:

Vejledning om registreredes rettigheder
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=852

Persondataloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik
​Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Asmild Plantecenter 

Randersvej 76, Overlund, 8800 Viborg

Klik her for rutevejledning

CVR: 4418 0480

Kontakt os

Telefon: 86 67 24 00

E-mail: asmildplantecenter@mail.dk

Mobilepay: 168761

Åbningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 17.30

Lørdag: 08.00 - 16.00

Søndag og helligdage: 08.00 - 16.00